19. Herroepingsrecht

De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Retourservice

Via onze retourservice pagina kun je gemakkelijk jouw pakketje terugsturen.
Ga hier naar onze retourservice

Ruilen en retourneren

Bij Large heb je 30 dagen zichttermijn (en kun je altijd ruilen of je geld terug krijgen). Deze 30 dagen gaan in op het moment dat je het pakket hebt ontvangen. Via het modelformulier voor herroeping, kan je aangeven dat je van de koop afziet, maar je bent hiertoe niet verplicht. Na melding heb je nog 14 dagen om het artikel terug te sturen. Indien het artikel gebruikt of beschadigd is, dan kunnen we kosten in rekening brengen voor de waardevermindering Een begrijpelijke uitzondering moeten we maken voor gewassen en/of gedragen textiel (je mag de kleding natuurlijk wel passen), artikelen die speciaal voor jouw zijn geproduceerd of aangepast en goederen om hygiënische redenen tenzij de verzegeling nog intact is.
Het pakket dient (indien mogelijk) in de originele verpakking naar ons retour gezonden te worden. 
Woon je in Nederland dan kun je ook, ongeacht het gewicht, je pakket via PostNL retourneren. Je kunt hierbij gebruik maken van het antwoordnummer zoals vermeld op het retourformulier. Woon je in België dan kun je ook je pakketje naar ons terug sturen via Easy Retour. Ga hiervoor naar onze speciale pagina Retourservice of klik bovenaan op onze site op de link “GRATIS retourneren”. Klik op het BPost-logo en na invulling van de gevraagde gegevens krijg je direct een retourlabel (in een PDF-bestand) dat je kunt downloaden en uitprinten. Dit kun je vervolgens op je retourpakket plakken en afgeven bij het postkantoor in de buurt.
De kosten die worden gemaakt om het evt. vervangende artikel weer bij jou te krijgen zijn, net als de retourzending, geheel voor rekening van Large! Je kan ook gebruik maken van een andere vervoerder, maar dan zijn de kosten voor jou.
Kijk voor alle details op je retourformulier welke je in je pakketje vindt of op Retourservice

20. Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

a. Aan: [ naam ondernemer]
[ geografisch adres ondernemer]
[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]
[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

b. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende
de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*
de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*
de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,
herroept/herroepen*


c. Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
d. [Naam consumenten(en)]
e. [Adres consument(en)]
f. [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.